Dvadeseta redovna sednica Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije biće održana u Novom Sadu, u subotu, 24. oktobra 2015. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.