Prvobitno odložena zbog vremenskih prilika, redovna sednica (XIV) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS, biće održana u Beogradu, u utorak, 3. aprila 2018. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.