Redovna sednica (dvadeset sedma) Komisije za praćenje suđenja Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, u subotu, 21. novembra 2015. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.