14/06/2017

Redovna godišnja Skupština ZSiK RSS

Druga redovna sednica Skupštine Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije biće održana u Novom Sadu, u subotu, 24. juna 2017. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima Skupštine elektronskom poštom.

Članovi Zajednice sudija i kontrolora RSS koji žele da se upoznaju sa sadržajem radnog materijala (izveštajem o radu, finansijskim izveštajem, finansijskim planom, planom rada, i dr.) isti mogu dobiti od članova Skupštine ZSiK RSS sa teritorije njihove okružne / gradske zajednice.