Treća redovna sednica Skupštine Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije bićće održana u Beogradu, u petak, 15. juna 2018. godine

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte