Beograd

09/08/2015

Programi i satnice redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi i satnice sa obavezama sudija i kontrolora su dati u priloženim dokumentima):

Super liga, u Rumi, od 28. do 30.08.2015. god. (petak, subota, nedelja)
Regionalni grupa Sever, u Vrbasu, 5.09.2015. god. (subota)
Regionalni grupa Centar, u Beogradu, 6.09.2015. god. (nedelja)
Regionalni grupe Zapad i Istok, u Blacu, 6.09.2015. god. (nedelja)

Sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Vrbasu (5/08/2015), mogu tu obavezu ispuniti dan kasnije prisustvom na regionalnom seminaru u Beogradu (6/09/2015), dok sudije i kontrolori koji ne mogu da prisustvuju regionalnom seminaru u Beogradu ili Blacu (6/09/2015), mogu tu obavezu ispuniti dan ranije prisustvom na regionalnom seminaru u Vrbasu (5/09/2015). Pisani dokaz o sprečenosti učestvovanja na pripadajućem regionalnom seminaru dostavlja se nadležnom potpredsedniku Upravnog odbora ZSiK RSS (Višekruna, Tijanić, Nikolić), najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja seminara.

Zapisničari i merioci vremena nemaju obavezu prisustva seminarima, a licencu za obavljanje dužnosti u narednoj takmičarskoj sezoni dobijaće od strane nadležnog direktora lige na osnovu registracije u svojstvu sudije ili zapisničara / merioca vremena i evidencije o uplati godišnje članarine za 2015. godinu (uvid u ispunjenost uslova se može izvršiti u Službenom glasilu RSS – članska karta na adresi id.rss.org.rs unosom šifre pojedinca).