02/03/2018

Popravni zimski seminari za sudije i kontrolore u Novom Sadu i Nišu

Na osnovu odluke Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS, popravni zimski seminar sudija i kontrolora Prvih, Drugih i Trećih liga biće održan po sledećem rasporedu:

U Novom Sadu, u SUBOTU, 10. marta 2018. godine, Sportski centar “Slana bara“, početak u 9.00 h (ispitna komisija: Marton Fabijan, Zdravko Adamović)

U Nišu, u NEDELJU, 11. marta 2018. godine, Sportski centar “Čair“, početak u 10.00 h (ispitna komisija: Milan Rakić, Goran Zdravković)

Prijavljivanje za testiranje najkasnije 15 minuta pre početka testiranja.

Na popravnom zimskom seminaru učešće uzimaju sudije i kontrolori Prvih, Drugih i Trećih liga koji su u redovnom ili naknadnom roku odsustvovali sa seminara, ili nisu uspešno položili test fizičke pripremljenosti ili teoretski test.

Sudije koje nisu priložile lekarsko uverenje na redovnom seminaru, ne mogu polagati Shuttle run test ukoliko pre početka polaganja ne predaju original lekarsko uverenje (obavezno od lekara specijaliste sportske medicine).

Sudije i kontrolori koji nisu izvršili uplatu članarine za seminar obavezni su da izvrše odgovarajuću uplatu na račun ZSiK RSS broj 160-447544-21 (Intesa banka)

Posle ovog termina neće više biti rokova za naknadno testiranje, te su sve sudije i kontrolori koji nisu položili testove obavezni da učestvuju na jednom od dva popravna seminara napred navedena, kako bi mogli da obavljaju dužnost u prolećnom delu sezone.