08/11/2020

Polaganje ispita za kategorije (sudije i kontrolori)

Upravni odbor ZSiK RSS je, shodno odredbama Pravilnika o kategorizaciji sudija i kontrolora, a na osnovu usvojenih lista sudija i kontrolora za szonu 2020/2021, doneo odluku o polaganju ispita za sticanje odgovarajućih kategorija.

Polaganje ispita će biti organizovano u Beogradu, 28.11.2020, i Novom Sadu, 29.11.2020. godine.

Polaganje ispita za kategorije (spisak kandidata i uslovi polaganja)