14/07/2019

Polaganje ispita za kategorije sudija i kontrolora

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na dvadeset prvoj redovnoj sednici održanoj u Beogradu, 9. jula 2019. godine, doneo odluku o polaganju ispita za kategorije (regionalne i nacionalne) sudija i kontrolora i utvrdio sastave ispitnih komisija.

Polaganje ispita biće sprovedeno tokom trajanja letnjeg edukativnog kampa u periodu od 20. do 28. jula 2019. godine.

Sudije i kontrolori koji se nalaze na spisku za polaganje kategorije, što je i obavezujući uslov za napredovanje na listama, uzeće ućešće u prvoj ili drugoj smeni kampa (ispit za zvanje regionalnog sudije), odnosno u drugoj ili trećoj smeni kampa (ispit za zvanje nacionalnog sudije, kao i regionalnog ili nacionalnog kontrolora).

Sudijama i kontrolorima koji se nisu u određenom roku prijavili radi učešća na letnjem kampu, a koji treba da polažu ispit za kategoriju, ostavlja se dodatni rok za prijavu učešća (uz uplatu članarine za učešće na kampu) do utorka, 16.07.2019. godine do 12,00 sati (informacije i obrazac prijave za učešće na kampu nalaze se na portalu ZSiK RSS http://rsk.rs/vesti/letnji-edukativni-kamp-sumarice-2019-prijava-ucesca/ )

Spisak kandidata za polaganje kategorije