07/09/2017

Pojašnjenje za zaštite i dodatnu opremu igrača

Posle objavljivanja IHF pravila igre, koja su stupila na snagu 1. jula 2016. godine, a koja je Zajednica sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije nedavno objavila kao publikaciju (prvo izdanje), od strane Međunarodne rukometne federacije (IHF) preko Rukometnog saveza Srbije (RSS), 4.09.2017. god. prispela su dalja pojašnjenja u vezi zaštita i dodatne opreme igrača (dozvoljeni / nedozvoljeni predmeti prema pravilu igre 4:9 i dodatku 2).

Novi propisi o zaštitama i dodatnoj opremi igrača stupili su na snagu 2. avgusta 2017. godine, prema odluci IHF, koja je donesena kako bi se pojasnila bilo koja nerazjašnjena pitanja.

Primena ovih propisa (o zaštitama i dodatnoj opremi igrača) je, prema odluci IHF, obavezna na svim rukometnim događajima širom sveta, a posebno na takmičenjima pod okriljem IHF, na kontinentalnom nivou, kao i u najvišim stepenima takmičenja nacionalnih federacija.

Prilikom izrade ovih pojašnjenja vodilo se računa o zaštiti zdravlja igrača kao najvažnijem faktoru, dok su istovremeno data da bi se standardizovala zaštitna i dodatna oprema igrača za sva rukometna dešavanja na globalnom nivou, naročito imajući u vidu sliku rukometa i njegov uticaj kao sporta na decu koja ga igraju, njihove roditelje i medije.

Naposletku, sva eventualno nerazjašnjena pitanja moraju da budu upućena lektorima ZSiK RSS radi razjašnjenja najkasnije 14 dana pre početka određenog takmičenja (u kojem se žele koristiti zaštite i dodatna oprema igrača, a kojih nema na daljem popisu).

Materijal za preuzimanje je postavljen u odeljku literatura (Pojašnjenje za zaštite i dodatnu opremu igrača)