U Novom Sadu je, u četvrtak, 5. marta o.g. održana redovna godišnja (izveštajna) sednica Skupštine Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Vojvodine.

Na sednici je rađeno po predloženom dnevnom redu:
1. Izbor – radnog predsedništva
– verifikacione komisije
– zapisničara
– overivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine ZSiK RSV
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu ZSiK RSV za 2014. godinu
– Razmatranje usvajanje izveštaja Nadzornog odbora ZSiK RSV
4. Razmatranje i usvajanje plana rada ZSiK RSV za 2015 godinu
5. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora ZSiK RSV
6. Tekuća pitanja

Posle izbora radnog predsedništva za ovu sednicu Skupštine, usvojen je zapisnik sa prethodne sednice, a zatim se pristupilo razmatranju i usvajanju izveštaja o radu za 2014. godinu, nakon čega je razmatran i usvajan izveštaj Nadzornog odbora za 2014. godinu. Oba izveštaja usvojena su jednoglasno od strane delegata Skupštine.

Nakon toga usvojen je i plan rada za 2015. godinu, koji kao glavni cilj postavlja omasovljenje Zajednice i dovođenje novih sudija i kontrolora, kako bi se iz kvantiteta dobio kvalitet.

Petom tačkom dnevnog reda predviđeno je razrešenje gospodina Stevana Popova, članstva u Upravnom odboru ZSiK RSV, kao člana koji ove godine završava aktivno bavljenje kontrolorskim pozivom, te je umesto njega u Upravni odbor ZSiK RSV uključen Ivan Mandić.

Pod stavkom tekuća pitanja utvrđeno je da će u predstojećem periodu na nivou Rukometnog saveza Vojvodine biti održano testiranje kandidata za mlade evropske sudije, te da iz svake zajednice treba da budu određeni kandidati, ukoliko postoje oni koji ispunjavaju kriterijume. Predsednik Stručno lektorske komisije ZSiK RSV, gospođa Branka Marić, obavezala se da u kratkom periodu dostavi svim orkužnim i gradskim zajednicama sudija i kontrolora kriterijume na osnovu kojih treba izabrati kandidate za ovo polaganje.