U odličnim uslovima CFK “Drago Jovović“ u Vrbasu, održan je redovan zimski seminar sudija i kontrolora II, III i IV stepena takmičenja. Po dolasku u sportski centar, sudije i kontrolori imali su razdvojene obaveze, sudije su imale test fizičke pripreme, a kontrolori su imali analizu vršenja kontrola u jesenjem delu prvennstva, koje je držao predsednik UO ZSiK RSV, Slobodan Višekruna.

Nakon fizičkog testiranja, sudije su zajedno sa kontrolorima imale video prezentaciju isečaka sa utakmica koje su igrane u ligama sa teritorije RSV, gde je gospođa Branka Marić održala veoma edukativno predavanje, puno saveta koji su od koristi mladim sudijama i početnicima.

Uz pomenuta predavanja koja su slušali kontrolori i sudije, prisutni su čuli izveštaje pomoćnika za sudijska pitanja PRLS “Sever“, Živana Stakića, kao i pomoćnika za sudijska pitanja DRLS “Sever“, Branke Marić, gde su iznete generalne zamerke na rad sudija i kontrolora, koje treba ispraviti u nastavku sezone.