02/02/2016

Odluke Skupštine ZSiK RSS

Skupština Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na petoj redovnoj sednici, održanoj u Staroj Pazovi, 31. januara 2016. godine, između ostalog:

1. Donela odluku o transformaciji Zajednice u status pravnog lica, radi omogućavanja punog kapaciteta funkcionisanja, te registraciji u smislu Zakona kod Agencije za privredne registre Republike Srbije,
2. Usvojila Statut, kao osnovni opšti akt Zajednice, koji će biti objavljen u Službenom glasilu Zajednice posle verifikacije od strane Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije, u smislu obavezujućih statutarnih odredbi,
3. Usvojila Pravilnik o kategorizaciji rukometnih sudija i kontrolora, koji će biti objavljen u Službenom glasilu Zajednice posle verifikacije od strane Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije, u smisli obavezujućih statutarnih odredbi,
4. Donela Poslovnik o radu Skupštine Zajednice, koji će biti objavljen istovremeno kada i Statut Zajednice,
5. Donela odluku o sprovođenju izbornih aktivnosti na nivou svih teritorijalnih zajednica sudija i kontrolora, te utvrdila rokove za sprovođenje izbora, i imenovala Izbornu komisiju (Odluka o sprovodjenju izbornih aktivnosti)