Beograd

15/02/2016

Odluke Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS

Odbor za hitna pitanja Zajednice sudija i kontrolora RSS je 15.02.2016. godine doneo odluke o naknadnom ažuriranju lista sudija i dr, a prema podnetim zahtevima ZSiK RS Beograda, ZSiK Srednjebanatskog okruga, te ovlašćenog lica ORC Požarevac. Shodno predmetnoj odluci, vrši se objava ažuriranog spiska članova Zajednice za 2016. godinu.

Odbor za hitna pitanja – Odluka o naknadnom ažuriranju lista, 15.02.2016

ZSiK RSS – Spisak redovnih i pridruženih članova za 2016. godinu (ažurirano 15/02/2016)