04/03/2016

Odluke Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS

Odbor za hitna pitanja Zajednice sudija i kontrolora RSS je 4.03.2016. godine doneo odluke o naknadnom ažuriranju lista sudija, a prema podnetim zahtevima teritorijalnih zajednica sudija i kontrolora. Shodno predmetnoj odluci, vrši se objava ažuriranog spiska članova Zajednice za 2016. godinu.

Odbor za hitna pitanja – Odluka o naknadnom azuriranju lista, 4.03.2016

ZSiK RSS – Spisak redovnih i pridruzenih clanova za 2016. godinu (status na dan 4.03.2016)