27/09/2020

Odluke i zaključci Upravnog odbora ZSiK RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na 25. redovnoj sednici održanoj 25.09.2020. godine, pored ostalog, doneo i sledeće odluke i zaključke:

 1. Utvrdio rang liste sudija i kontrolora za prethodnu sezonu (rang liste za A i B listu prvog stepena takmičenja dostaviće KzPS ZSiK RSS sudijama i kontrolorima elektronskom poštom, rang liste Prvih i Drugih liga po istom principu dostaviće regionalne KzPS),
 2. Potvrdio Uputstvo za vršenje kontrole suđenja za sezonu 2020/2021 sa obrascem kontrole (istovetno kao i prethodne sezone),
 3. Potvrdio sastave i delokrug zaduženja regionalnih komisija za praćenje suđenja (Sever, Centar i Istok / Zapad), te potvrdio Uputstvo za verifikaciju kontrola za sezonu 2020/2021 (istovetno kao i prethodne sezone),
 4. Utvrdio liste sudija i kontrolora za sva takmičenja za takmičarsku sezonu 2020/2021 (iste će biti objavljene u Službenom glasilu RSS posle potvrđivanja od strane UO RSS),
 5. Da se ispiti za sticanje kategorija sudija i kontrolora (nacionalne i regionalne) sprovedu do 1.12.2020. godine,
 6. Da promeni prethodnu odluku o članarinama za jesenji seminar, te da se za jesenje seminare sve sudije i kontrolori oslobode plaćanja članarine, bez obzira na prethodni status i dospele obaveze, s obzirom na donesenu odluku o online edukaciji i testiranju za jesenji deo sezone,
 7. Verifikovao sve zaprimljene statusne molbe i zahteve sudija i kontrolora i to:
 • Prihvatio molbu sudije Anje Pantić, iz Novog Sada, za prelazak u status kontrolora,
 • Prihvatio molbu sudije Irene Anđušić, iz Novog Sada, za prelazak u status kontrolora,
 • Prihvatio molbu sudije Bojana Jorgića, iz Novog Sada, za prelazak u status kontrolora,
 • Evidentirao status mirovanja sudije Dušana Vasiljevića, iz Požarevca, u jesenjem delu sezone 2020/2021,
 • Evidentirao status mirovanja iz zdravstvenih razloga, do oporavka, sudija Jelene Pešić i Katarine Blagojević, obe iz Požarevca,
 • Evidentirao status mirovanja kontrolora Miodraga Arsenijevića, iz Niša, u jesenjem delu sezone 2020/2021,
 • Odobrio sudiji Vanji Antić, iz Beograda, da naknadno polaže test fizičke pripremljenosti, zbog zdravstvenih razloga,
 • Odobrio sudiji Dragani Janićijević, iz Kragujevca, da naknadno polaže test fizičke pripremljenosti, zbog zdravstvenih razloga,
 • Odobrio sudiji Daliboru Ivankovu, iz Starčeva, da naknadno polaže test fizičke pripremljenosti, zbog zdravstvenih razloga,
 • Evidentirao status mirovanja sudijama Luki Cvetkovskom i Stevanu Atanackovu, obojici iz Pančeva.