10/10/2020

Odluke i zaključci Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS od 9.10.2020. god.

Odbor za hitna pitanja Zajednice sudija i kontrolora RSS je dana 10.2020. godine doneo sledeće odluke i zaključke:

 1. Da se sudija Kosovac Ana skine sa liste sudija Prve lige Sever i uvrsti na listu kontrolora Druge lige Sever,
 2. Da se verifikuje status mirovanja sudijama Željku Vasiljeviću, Milici Zarić, Teodori Šantrić, za jesenji deo sezone 2020/2021, na osnovnoj listi Super B lige
 3. Da se verifikuje status mirovanja sudijama Nikoli Vukosavu i Nemanji Sajovicu, za jesenji deo sezone 2020/2021, na osnovnoj listi Prve lige Centar,
 4. Da se verifikuje status mirovanja sudiji Dragani Jakovljević, za sezonu 2020/2021, na osnovnoj listi Super lige i međunarodnoj listi
 5. Da se verifikuje status mirovanja sudijama Milici Cvelf i Dunji Đurašinović, za sezonu 2020/2021, na osnovnoj listi Druge lige Sever,
 6. Da se uvrste na osnovnu listu sudija Lige mlađih kategorija Zapad, sudije Dejan Živojinović, Ratka Miljković, Uroš Panić, Vuk Panić, Luka Gajić, Milka Bošnjović, Suzana Božić, Dušan Milićević, Željko Čorbić, Bojan Simić i Dušan Mitrović
 7. Da se evidentira promena mesta prebivališta kontrolora Nenada Bazića, iz Beograda u Selevac, i da se imenovani istovremeno sa osnovne liste Prve lige Centar premesti na osnovnu listu Prve lige Zapad,
 8. Da se eveidentira promena privremenog boravišta sudije Uroša Mandića, iz Beograda u Lozovik, i da se imenovani istovremeno sa osnovne liste Druge lige Centar premesti na osnovnu listu Lige mlađih kategorija Zapad, s obzirom da ne postoji treći stepen takmičenja na nivou takmičarske celine Zapad
 9. Da se molba za uparivanje sudija Aleksandre Trišić, iz Lozovika, i Uroša Mandića, iz Lozovika, usvoji sa ograničenjem da mogu suditi u paru samo na osnovnoj listi na kojoj se oboje nalaze, u predmetnoj slučaju isključivo na osnovnoj listi Lige mlađih kategorija Zapad
 10. Da se sudije prethodno uvrštene na osnovnu listu Druge lige Istok, zbog nepostojanja te lige u sezoni 2020/2021, uvrste na osnovnu listu Lige mlađih kategorija Istok, i to sudije Saša Krstić, Danijel Đorđević, Nikola Krstić, Vukašin Ristić, Martin Nakić, Miloš Stojiljković, Miloš Micarević, Miljan Micarević, Đuro Đukanović, Đorđe Tošić, Mladen Stojanović, Miloš Nisić, Nemanja Ristić (Aleksinac) i Ognjen Trivunac
 11. Da se naknadno na osnovnu listu sudija Lige mlađih kategorija uvrsti novi sudija Mihajlo Miladinović, iz Leskovca
 12. Da se kontrolori prethodno uvršteni na osnovnu listu Druge lige Istok, zbog nepostojanja te lige u sezoni 2020/2021, uvrste na osnovnu listu Prve lige Istok, i to kontrolori: Milan J.Ilić, Dragan Stefanović i Nebojša Veljković
 13. Da se kontrolori prethodno uvršteni na osnovnu listu Druge lige Zapad, zbog nepostojanja te lige u sezoni 2020/2021, uvrste na osnovnu listu Prve lige Zapad, i to kontrolori: Pavle Pavlović i Boban Cvrkotić
 14. Da se status sudija Jelene Pešić i Katarine Blagojević na osnovnoj listi (prethodno uvrštene na Drugu ligu Zapad), reši posle okončanja mirovanja imenovanih sudija
 15. Da se usvoji zahtev za vraćanje u članstvo sudije Dušana Lepojevića iz Leskovca, te da se imenovani istovremeno uvrsti na osnovnu listu Lige mlađih kategorija Istok