22/07/2016

Izmene IHF Pravila igre sa dodatnim tumačenjima

Međunarodna rukometna federacija (IHF) donela je odluku o izmenama Pravila rukometne igre, koje stupaju na snagu 1.07.2016. godine.

Izmene IHF Pravila igre možete preuzeti na sledećem linku: Izmene IHF Pravila igre 2016

Dodatni dokumenti koji sadrže odgovarajuća uputstva i tumačenja Pravila igre 2016 (dodatni dokumenti)

U slučaju potrebe za naknadnim objašnjenjima, zainteresovani članovi se mogu obratiti lektoru ZSiK RSS Živanu Stakiću, koji je i pripremio dodatne dokumente.