27/08/2014

Objavljena publikacija “Pravila rukometne igre“

Zajednica sudija i kontrolora RSS je za sve svoje članove pripremila drugo dopunjeno izdanje publikacije “IHF Pravila rukometne igre“ u kojem su obuhvaćene dopune i tumačenja u periodu od objavljenog prvog izdanja 2010. godine do sada. Publikaciju su priredili Živan Stakić i dr Miroslav Janković.

Svi članovi ZSiK RSS (sudije, kontrolori, zapisničari / merioci vremena) knjigu će dobiti prilikom dolaska na redovni jesenji seminar u okviru redovnih aktivnosti ZSiK RSS (ukoliko su izmirili obavezu uplate redovne godišnje članarine za 2014. godinu).

Ostali zainteresovani članovi Saveza (klubovi, treneri, igrači) publikaciju mogu pribaviti počevši od 10.09.2014. god. u Rukometnom savezu Srbije, Beograd, Obilićev venac 4 (osoba za kontakt Zoran Tijanić), pod uslovima koji su predviđeni odlukom Upravnog odbora ZSiK RSS. Knjigu je moguće naručiti i pouzećem, putem elektronske pošte: zsikrss@gmail.com