09/07/2019

Objava rešenja Disciplinske komisije ZSiK RSS

Disciplinska komisija Zajednice sudija i kontrolora RSS objavljuje u Službenom glasilu ZSiK RSS rešenja po okončanim disciplinskim postupcima koji su vođeni.

Objavom rešenja na internet portalu ZSiK RSS, ista se smatraju dostavljenim

Rešenje o obustavljanju disciplinskog postupka protiv Miloša Pešića i drugih

Rešenje o kažnjavanju Ivana Pendića (novčana kazna)

Rešenje o kažnjavanju Ivana Pendića (vremenska zabrana)