26/08/2017

Objava posebnih akata ZSiK RSS i lista sudija i kontrolora za sezonu 2017/2018

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je utvrdio liste sudija i kontrolora za takmičarsku sezonu 2017/2018.

Liste sudija i kontrolora za sezonu 2017-2018, usvojene 25.08.2017

Takođe, Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je utvrdio i Uputstvo o vršenju kontrola sa obrascem kontrole, odnosno Uputstvo za verifikaciju kontrola.

Uputstvo o vrsenju kontrola 2017-2018 (15.07.2017)

Obrazac kontrole 2017-2018

Uputstvo za verifikaciju kontrola 2017-2018 (15.07.2017)