06/05/2021

Objava novousvojenog Statuta ZSiK RSS

Skupština Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sednici održanoj u Kragujevcu, 29. aprila 2021. godine usvojila novi Statut Zajednice, koji objavljujemo u Službenom glasilu ZSiK RSS.

Statut ZSiK RSS, usvojen 29.04.2021

Shodno novousvojenom Statutu, sve regionalne zajednice su dužne da usklade svoje funkcionisanje u zakonskom roku, te da prema istovremeno donesenoj odluci sprovedu sve izborne aktivnosti na svom području najkasnije do 20. maja 2021. godine, te da u roku od 3 dana posle sprovedenih izbornih aktivnosti dostave izveštaj na službenu adresu za elektronsku poštu ZSiK RSS, uz obavezno navođenje imena i prezimena predstavnika – delegata za izbornu sednicu Skupštine ZSiK RSS.

Izborna sednica Skupštine, čiji dnevni red će novoizabrani predstavnici – delegati dobiti posle objedinjavanja svih izbornih izveštaja sa regionalnog nivoa, biće održana u Kragujevcu, hotel Šumarice, u NEDELJU, 30.05.2021. godine, sa početkom od 11.30 sati.

Ovlašćeni predlagači dostaviće na službenu adresu za elektronsku poštu ZSiK RSS kadrovske predloge najkasnije 7 dana pre održavanja izborne sednice Skupštine, dok su kandidati koji budu predloženi za poziciju predsednika Upravnog odbora dužni da dostave plan i program rada za naredni četvorogodišnji mandatni period, kao i okvirni finansijski plan, sve u elektronskom obliku, najkasnije 3 dana pre održavanja izborne sednice Skupštine, kako bi isti bili blagovremeno dostavljeni službenom poštom novoizabranim članovima Skupštine.