05/02/2016

Objava normativnih akata ZSiK RSS

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije je, u smislu člana 40. stav 3, te člana 68. stav 2 tačka 12. Statuta Rukometnog saveza Srbije, dana 5.02.2016. godine potvrdio opšte akte Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije, koji su doneti na redovnoj sednici Skupštine ZSiK RSS, održanoj u Staroj Pazovi. 31.01.2016. godine.

Opšti akti se, u skladu sa odgovarajućim završnim odredbama tih akata, objavljuju na internet stranici ZSiK RSS, kao Službenom glasilu, te se ujedno konstatuje da će objavljeni akti stupiti na snagu na dan 12. februar 2016. godine.

U vezi toga, sve teritorijalne zajednice sudija i kontrolora su dužne uskladiti svoje opšte akte sa ovde objavljenim aktima u određenom zakonskom roku.

OBJAVA AKATA:

Odluka Upravnog odbora RSS o potvrdjivanju akata ZSiK RSS

Statut ZSiK RSS

Pravilnik o kategorizaciji rukometnih sudija i kontrolora

Poslovnik o radu Skupstine ZSiK RSS