13/04/2016

Obaveštenje o promeni poslovnih podataka ZSiK RSS

Shodno odluci Skupštine Zajednice sudija i kontrolora RSS, izvršena je transformacija Zajednice sudija i kontrolora RSS, koja će u daljem periodu nastaviti da funkcioniše u okviru Rukometnog saveza Srbije kao i dosada, ali u svojstvu samostalnog pravnog lica, registrovanog pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

Rešenje o upisu u Registar kod APR-a kao stručnog sportskog udruženja objavljeno je na sledećem linku ZSiK RSS (APR)

Poslovni podaci

Matični broj: 28820208

Šifra delatnosti: 9319 – Ostale sportske delatnosti

Poreski identifikacioni beoj (PIB): 109384157

Tekući račun: 160-447544-21 Banka Intesa a.d.