29/01/2018

Obaveštenje o ispunjenosti uslova sudija i kontrolora Super lige za učešće u takmičenju

Prema rezultatima testiranja (teoretski test poznavanja Pravila igre, fizička pripremljenost) i evidencije učešća na redovnom zimskom seminaru sudija i kontrolora prvog stepena takmičenja (A i B lista Super lige), direktorima liga (SRLS i SBRL) dostavljeno je obaveštenje o ispunjenosti uslova za obavljanje dužnosti službenih lica (sudija i kontrolora) u nastavku takmičarske sezone

Obaveštenje direktorima SRLS i SBRL o ispunjenosti uslova za obavljanje dužnosti

Termin naknadnog i popravnog seminara za sudije i kontrolore koji nisu učestvovali na redovnom seminaru ili nisu ispunili uslove (teoretski test, shuttle run test) biće objavljen naknadno, o čemu će sudije i kontrolori koji treba da učestvuju na naknadnom i popravnom seminaru biti blagovremeno obavešteni putem elektronske pošte na lične adrese.