16/08/2019

Novi Katalog pitanja iz IHF Pravila rukometne igre 2019

Zajednica sudija i kontrolora je pripremila novi Katalog pitanja iz IHF Pravila rukometne igre, u koji je dopunjen sa 30 novih pitanja u odnosu na prethidni katalog iz 2017. godine, te je ažuriran sa 16.08.2019 (poslednja IHF objava).

Katalog pitanja se može preuzeti u odeljku Literatura