04/03/2017

Naknadni i popravni zimski seminari

Naknadni i popravni zimski seminari sudija i kontrolora Prvih, Drugih i Trećih liga, shodno odluci Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS od 3.03.2017. god, biće održani po sledećem rasporedu:

Grupe ISTOK i ZAPAD, u Nišu (Sportski centar Čair), SUBOTA, 11.03.2017. god, od 10.00 h do 14.00h
(ispitna komisija: Milan Rakić, Nenad Nikolić, Dušan Cvetković)

Grupa CENTAR, u Beogradu (Sportski centar Slodes), NEDELJA, 12.03.2017. god, od 9.00 h do 13.00 h
(ispitna komisija: Zoran Tijanić, Vlado Pendić, Zoran Đuričić)

Grupa SEVER, u Novom Sadu (Sportska hala ‘’Slana bara’’), SUBOTA, 18.03.2017. god, od 8.40 h do 11.40 h
(ispitna komisija: Marton Fabijan, Živan Stakić, Zdravko Adamović)

Članarinu za seminar u iznosu kao i za redovni seminar uplaćuju one sudije i kontrolori koji nisu to učinili prethodno, i dokaz o uplati su dužni predati ispitnoj komisiji prilikom dolaska na seminar.

Sudije koje polažu test fizičke pripremljenosti moraju imati važeće lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste sportske medicine, u skladu sa Zakonom, na važećem obrascu koji propisuje ZSiK RSS, sa uredno popunjenim svim traženim podacima i nalazima. Pored testa fizičke pripremljenosti, na seminaru će se polagati i test iz poznavanja Pravila igre (one sudije i kontrolori koji to nisu učinili u redovnom terminu).

Sudije i kontrolori koji treba da učestvuju na naknadnom ili popravnom ispitu to čine u odnosu na pripadajuću grupu, s tim da u slučaju opravdane sprečenosti da učestvuju na pripadajućem seminaru to mogu učiniti na bilo kojem od tri seminara, uz dostavljeno obaveštenje (putem elektronske pošte) nadležnom potpredsedniku Upravnog odbora ZSiK RSS (S.Višekruna, Z.Tijanić, N.Nikolić).

U slučaju potrebe za dodatnim razjašnjenjima zainteresovani članovi se mogu obratiti sekretaru ZSiK RSS.