16/03/2016

Naknadni i popravni zimski seminari

Naknadni i popravni seminari sudija i kontrolora Prvih, Drugih i Trećih liga biće održani po sledećem rasporedu:

Grupa SEVER, u Novom Sadu (Sportska hala ‘’Slana bara’’), NEDELJA, 20.03.2016. god, od 11.00 h
(komisija seminara: Živan Stakić, Marton Fabijan)

Grupa ISTOK, u Nišu (Sportski centar Čair), NEDELJA, 20.03.2016. god, od 12.00 h
(komisija seminara: Milan Rakić, Dušan Stojković)

Grupa CENTAR, u Beogradu (Sportski centar Slodes), NEDELJA, 27.03.2016. god, od 9.00 h
(komisija seminara: Vlado Pendić, Miroslav Janković)

Grupa ZAPAD, u Kragujevcu (Druga kragujevačka gimnazija), NEDELJA, 27.03.2016. god, od 12.00 h
(komisija seminara: Milan Savković, Miroslav Kolak)

Članarinu za seminar u iznosu kao i za redovni seminar uplaćuju one sudije i kontrolori koji nisu to učinili prethodno, i dokaz o uplati su dužni predati ispitnoj komisiji prilikom dolaska na seminar.

Sudije koje polažu test fizičke pripremljenosti moraju imati važeće lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste sportske medicine, u skladu sa Zakonom, na važećem obrascu koji propisuje ZSiK RSS, sa uredno popunjenim svim traženim podacima i nalazima.

Sudije koje treba da učestvuju na naknadnom ili popravnom ispitu to čine u odnosu na pripadajuću grupu, s tim da u slučaju opravdane sprečenosti da učestvuju na pripadajućem seminaru to mogu učiniti na bilo kojem od četiri seminara, uz dostavljeno obaveštenje nadležnom potpredsedniku Upravnog odbora ZSiK RSS (S.Višekruna, Z.Tijanić, N.Nikolić).

U slučaju potrebe za dodatnim razjašnjenjima zainteresovani članovi se mogu obratiti sekretaru ZSiK RSS.