20/02/2018

Naknadni i popravni zimski seminar sudija i kontrolora svih stepena takmičenja

Na osnovu odluke Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS, naknadni i popravni zimski seminar sudija i kontrolora svih stepena takmičenja biće održan u Zemunu, Sportski centar “Master“ (ul. Cvetna br.4), u SUBOTU, 24. februara 2018. godine.

Test fizičke pripremljenosti (Shuttle run) početak u 9.30 h

Teoretski test (poznavanje Pravila igre) početak u 10.00 h

Prijavljivanje za testiranje najkasnije 15 minuta pre početka testiranja.

Na naknadnom i popravnom zimskom seminaru učešće uzimaju sudije i kontrolori, bez obzira na stepen takmičenja, koji su u redovnom roku odsustvovali sa seminara, ili nisu uspešno položili test fizičke pripremljenosti ili teoretski test.

Sudije koje nisu priložile lekarsko uverenje na redovnom seminaru, ne mogu polagati Shuttle run test ukoliko pre početka polaganja ne predaju original lekarsko uverenje (obavezno od lekara specijaliste sportske medicine).

Sudije i kontrolori koji nisu izvršili uplatu članarine za seminar obavezni su da izvrše odgovarajuću uplatu na račun ZSiK RSS broj 160-447544-21 (Intesa banka)