Beograd

16/09/2015

Naknadni i popravni seminari sudija i kontrolora

Naknadni i popravni seminari sudija i kontrolora Prvih, Drugih i Trećih liga biće održani po sledećem rasporedu:

Grupa SEVER, u Srbobranu (Sportska hala), SUBOTA, 26.09.2015. god, od 8.30 h
(komisija seminara: Živan Stakić, Zdravko Adamović)

Grupa CENTAR, u Beogradu (Sportski centar Slodes), SUBOTA, 26.09.2015. god, od 8.30 h
(komisija seminara: Zoran Tijanić, Miroslav Janković)

Grupa ZAPAD, u Kragujevcu (Sportska hala Jezero), SUBOTA,3.10.2015. god, od 11.00 h
(komisija seminara: Siniša Lazić, Milan Savković, Miroslav Kolak)

Grupa ISTOK, u Nišu (Sportski centar Čair), NEDELJA, 4.10.2015. god, od 11.00 h
(komisija seminara: Milan Rakić, Dušan Stojković, Dušan Cvetković)

Članarinu za seminar u iznosu kao i za redovni seminar uplaćuju one sudije i kontrolori koji nisu to učinili prethodno, i dokaz o uplati su dužni predati ispitnoj komisiji prilikom dolaska na seminar.

Sudije koje polažu test fizičke pripremljenosti moraju imati važeće lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste sportske medicine, u skladu sa Zakonom, na važećem obrascu koji propisuje ZSiK RSS, sa uredno popunjenim svim traženim podacima i nalazima.

Sudije i kontrolori koji treba da učestvuju na naknadnom ili popravnom ispitu to čine u odnosu na pripadajuću grupu, s tim da u slučaju opravdane sprečenosti da učestvuju na pripadajućem seminaru to mogu učiniti na bilo kojem od četiri seminara, uz dostavljeno obaveštenje predsedniku matične ispitne komisije (Stakić, Tijanić, Rakić, Lazić).

U slučaju potrebe za dodatnim razjašnjenjima zainteresovani članovi se mogu obratiti sekretaru ZSiK RSS.