21/09/2017

Naknadni i popravni jesenji seminari

Naknadni i popravni jesenji seminari sudija i kontrolora Prvih, Drugih i Trećih liga kao i liga mlađih kategorija, shodno odluci Upravnog odbora ZSiK RSS od 20.09.2017. god, biće održani po sledećem rasporedu:

Grupa SEVER, u Novom Sadu (Sportska hala ‘’Slana bara’’), SUBOTA, 23.09.2017. god, dolazak sudija do 7,45 h, dolazak kontrolora do 8,30 h (ispitna komisija: Marton Fabijan, Zdravko Adamović, Aleksandar Batos)

Grupe ISTOK i ZAPAD, u Kragujevcu (Druga kragujevačka gimnazija), SUBOTA, 30.09.2017. god, dolazak sudija i kontrolora do 9,45 h (ispitna komisija: Milan Rakić, Goran Zdravković, Milan Savković)

Grupa CENTAR, u Beogradu (Sportski centar “Slodes“), NEDELJA, 1.10.2017. god, dolazak sudija do 8,45 h, dolazak kontrolora do 9,30h (ispitna komisija: Zoran Tijanić, Miroslav Janković, Zoran Đuričić)

Članarinu za seminar u iznosu kao i za redovni seminar uplaćuju one sudije i kontrolori koji nisu to učinili prethodno, i dokaz o uplati su dužni predati ispitnoj komisiji prilikom dolaska na seminar.

Sudije koje polažu test fizičke pripremljenosti moraju imati važeće lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste sportske medicine, u skladu sa Zakonom, na važećem obrascu koji propisuje ZSiK RSS, sa uredno popunjenim svim traženim podacima i nalazima. Pored testa fizičke pripremljenosti, na seminaru će se polagati i test iz poznavanja Pravila igre (one sudije i kontrolori koji to nisu učinili u redovnom terminu).

Sudije i kontrolori koji treba da učestvuju na naknadnom ili popravnom ispitu to čine u odnosu na pripadajuću grupu, s tim da u slučaju opravdane sprečenosti da učestvuju na pripadajućem seminaru to mogu učiniti na bilo kojem od tri seminara, uz dostavljeno obaveštenje (putem elektronske pošte) nadležnom predsedniku Upravnog odbora regionalne zajednice (M.Fabijan, Z.Tijanić, B.Blagojević).

U slučaju potrebe za dodatnim razjašnjenjima zainteresovani članovi se mogu obratiti sekretaru ZSiK RSS.