19/09/2019

Naknadni i popravni jesenji seminari sudija i kontrolora

Upravni odbor ZSiK RSS na sednici od 4.09.2019, te Odbor za hitna pitanja ZSiK RSS na sednici od 16.09.2019. godine, doneli su sledeće odluke i zaključke u vezi termina naknadnih i popravnih jesenjih seminara sudija i kontrolora, i to kako sledi:

 1. Da se naknadni i popravni seminar sudija i kontrolora prvog stepena takmičenja održi u Beogradu, u nedelju, 22.09.2019. godine, i to:
 • provera fizičke pripremljenosti od 9.00 sati u sportskoj hali na Banjici
 • teoretski test od 10.00 sati u hotelu M Best Vestern
 1. Ispitnu komisiju za naknadni i popravni seminar prvog stepena činiće članovi Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS (Višekruna, Rakić, Tijanić, Janković i Fabijan)
 2. Da se polaganje naknadnog ispita, šatl ran test, odredi sudijama Vasilijić Nikoli, Zdravković Predragu, Antić Milici i Nikolić Nikoli (A lista), i to isključivo na seminaru u Beogradu, 22.09.2019. god.
 3. Da se polaganje popravnog ispita, šatl ran test, odredi sudiji Đokić Branislavu (A lista), te sudijama Ivankov Daliboru, Cvetković Marku, Bjelica Mirku, Zarić Milici i Živić Nemanji (B lista), i to isključivo na seminaru u Beogradu, 22.09.2019. god.
 4. Da se polaganje popravnog ispita, teoretski test, odredi sudiji Cvetković Dušanu (A lista), te sudijama Popov Zoranu, Obradović Predragu, Martinović Dejanu, Radojičić Milošu, Tepavčević Bojanu, Bjelica Mirku, Anđić Aleksandru, Kovačević Danijeli, Antić Milici, Stamenković Stefanu, Stamenić Željku, Boškov Borku i Milekić Branku (B lista), i to isključivo na seminaru u Beogradu, 22.09.2019. god.
 5. Da se polaganje popravnog ispita, teoretski test, odredi kontrolorima Novaković Dejanu, Sekulić Milivoju (B lista) i Vasović Bošku (uslovno uvršćen na B listu, naknadno će se odlučiti o njegovom statusu na listi), i to isključivo na seminaru u Beogradu, 22.09.2019. god.
 6. Da se polaganje popravnog ispita, teoretski test, odredi kontroloru Batos Aleksandru i to isključivo na seminaru u Beogradu, 22.09.2019. god, obzirom da isti nije opravdao izostanak sa redovnog jesenjeg seminara,

8. Da se naknadni i popravni seminar grupe Sever održi u Vrbasu, CFK “Drago Jovović“, u subotu, 28.09.2019. godine, i to:

 • Test fizičke pripremljenosti sa početkom od 9.00
 • Teoretski test sa početkom od 10.00
 • Ispitna komisija seminara: Marton Fabijan (predsednik), Zdravko Adamović i Vladimir Knežić (članovi)
 • Administrator seminara: Ivan B. Mandić

9. Da se naknadni i popravni seminar grupe Centar održi u Beogradu, u nedelju, 29.09.2019. godine, i to:

 • Test fizičke pripremljenosti sa početkom od 7.15, sportska dvorana Banjica
 • Teoretski test sa početkom od 8.30, hotel M
 • Ispitna komisija seminara: Zoran Tijanić (predsednik), Miroslav Janković i Zoran Đuričić (članovi)
 • Administrator seminara: Darko Stefanović

10. Da se naknadni i popravni seminar grupa Istok i Zapad održi u Nišu, SC “Čair“, u nedelju 29.09.2019. godine, i to:

 • Test fizičke pripremljenosti sa početkom od 10.00
 • Teoretski test sa početkom od 11.00
 • Ispitna komisija seminara: Milan Rakić (predsednik), Siniša Lazić i Goran Zdravković (članovi)
 • Administrator seminara: Nikola Vasilijić