14/09/2018

Naknadni i popravni jesenji seminari

Naknadni i popravni jesenji seminari sudija i kontrolora Super lige (A i B lista), Prvih, Drugih i Trećih liga kao i liga mlađih kategorija, shodno odluci Upravnog odbora ZSiK RSS od 11.09.2018. god, biće održani po sledećem rasporedu:

Grupa SEVER, u Novom Sadu (Sportska hala ‘’Slana bara’’), SUBOTA, 22.09.2018. god, shuttle run test u 8.30 h, teoretski test u 9.00 h, prijava 15 minuta pre testiranja (ispitna komisija: Marton Fabijan, Zdravko Adamović)

Super liga (A i B lista) i grupa ISTOK, u Nišu (Sportski centar “Čair“), SUBOTA, 29.09.2018. god, shuttle run test u 11.00 h, teoretski test u 12.00 h (prijava 15 minuta pre testiranja), pozivi sudijama i kontrolorima koji treba da učestvuju, sa preciznim obavezama, poslati putem elektronske pošte (ispitna komisija: Slobodan Višekruna, Milan Rakić, Zoran Tijanić)

Grupa CENTAR, u Beogradu, SUBOTA, 6.10.2018. god, shuttle run test u 8.00 h (SC “Voždovac“ Banjica), teoretski test u 9.00 (hotel M Best Western), prijava 15 minuta pre testiranja (ispitna komisija: Miroslav Janković, Zoran Tijanić)

Grupa ZAPAD, u Jagodini (Sportska hala “JASSA“), NEDELJA, 7.10.2018. god, shuttle run test u 10.00 h, teoretski test u 11.00 h, prijava 15 minuta pre testiranja (ispitna komisija: Milan Rakić, Siniša Lazić)

Članarinu za seminar u iznosu kao i za redovni seminar uplaćuju one sudije i kontrolori koji nisu to učinili prethodno, i dokaz o uplati su dužni predati ispitnoj komisiji prilikom dolaska na seminar.

Sudije koje polažu test fizičke pripremljenosti moraju imati važeće lekarsko uverenje izdato od strane lekara specijaliste sportske medicine, u skladu sa Zakonom, na važećem obrascu koji propisuje ZSiK RSS, sa uredno popunjenim svim traženim podacima i nalazima.

Sudije i kontrolori koji treba da učestvuju na popravnom ispitu to čine isključivo u odnosu na pripadajuću grupu na kojoj osnovnoj listi se nalaze, dok sudije i kontrolori koji dolaze na naknadni seminar (nisu bili na redovnom seminaru) mogu to da učine ne jadnom od regionalnih seminara s tim da u slučaju opravdane sprečenosti da učestvuju na pripadajućem seminaru o tome dostavljaju pisano obaveštenje (putem elektronske pošte) nadležnom predsedniku ispitne komisije (S.Višekruna, M.Fabijan, M.Janković, M.Rakić).

U slučaju potrebe za dodatnim razjašnjenjima zainteresovani članovi se mogu obratiti sekretaru ZSiK RSS.