15/01/2015

Konkurs za organizaciju letnjeg kampa 2015

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije doneo je odluku o održavanju dvanaestog letnjeg edukativnog kampa za sudije i kontrolore, i to za sudije (prva smena) od 13. do 17. jula 2015. godine, a za kontrolore (druga smena) od 17. do 19. jula 2015. godine.

U vezi toga, raspisan je konkurs za dostavljanje ponuda za organizaciju kampa, koji je otvoren do 27.02.2015. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani subjekti.