22/04/2021

Javna rasprava o novom Statutu ZSiK RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sednici od 22.04.2021. godine, shodno članu 79. stav 2 Statuta ZSiK RSS, doneo odluku o otvaranju javne rasprave o novom Statutu Zajednice, radi usklađivanja sa novousvojenim Statutom RSS, te sprovođenja dalje izborne procedure, te je odredio i rok od 5 dana za javnu raspravu. Amandmani na nacrt Statuta dostavljaju se Upravnom odboru ZSiK RSS na službenu adresu za elektronsku poštu ZSiK RSS. Amandmane mogu podneti svi članovi ZSiK RSS.

Razlozi za donošenje novog Statuta leže u činjenici da je analizom dosadašnjeg rada jasno da je potrebno operativnije vođenje stručnih poslova, pa je stoga celishodnije uvođenje neposrednog članstva regionalnih zajednica umesto dosadašnjeg neposrednog članstva pojedinaca. Organizacijom regionalnih zajednica rešio bi se preostali problem malih zborova sudija preostao iz prethodnih država, a koji nije bio funkcionalan zbog neadekvatnog broja visoko stručnih kadrova u pojedinim sredinama. Regionalnim zajednicama bi se dobila koncentracija kvaliteta u određenim prirodnim područjima i pospešilo sveukupno podizanje kvaliteta stručnog rada. Princip formiranja Skupštine bi se zasnivao na brojčanoj ravnopravnosti, jer je pitanje broja članova i kvaliteta u pojedinim područjima relativna stvar koja je podložna stalnim izmenama, u zavisnosti od formiranih lista sudija i kontrolora. Određeni imperativi u pogledu strukture članova Skupštine daju pravi smisao strukovnoj organizaciji da glavno odlučivanje padne na najkvalittnije sudije i kontrolore.