26/11/2020

Izborne aktivnosti u okviru ZSiK RSS i teritorijalnih zajednica

Kako je Skupština RSS raspisala opšte izbore na svim nivoima rukometne organizacije koja odluka je obavezujuća za sve činioce rukometne organizacije, predsednik Skupštine ZSiK RSS je shodno odlukama i zaključcima Skupštine ZSiK RSS od 16/06/2019 i 14/06/2020 sačinio terminski plan izbora, koja odluka (Skupštine) i rokovi za sprovođenje izbora na pojedinim nivoima sudijske organizacije su dati u sledećem dokumentu:

Skupština ZSiK RSS – Odluka o sprovođenju izbornih aktivnosti

Sledom toga, Upravni odbor ZSiK RSS je, prema odredbama Posebne odluke o sprovođenju kontrole izbornih aktivnosti, odredio verifikatore. Radi pojašnjenja, izborna komisija je jedno, a verifikatori su drugo; izbornu komisiju je odredila Skupština, a verifikatori su oni članovi koji ispunjavanju određene uslove za tako što, odnosno uvedeni su u redovnom izbornom postupku još pre četiri godine, ne samo zbog kontrole izbora, već ponajviše zbog adekvatnog sagledavanja stručnog rada i organizovanosti u okviru teritorijalnih zajedica, što se pre četiri godine u izbornom procesu pokazalo kao svrsishodno, imajući u vidu značajno veći broj novih sudija koji su polagali za zvanje posle izbora. I ovog puta je to udarni razlog za projekciju anticipacije verifikatora u izbornim aktivnostima. Odluka Upravnog odbora ZSiK RSS o izbornoj proceduri i zaduzenjima verifikatora je data u sledećem dokumentu:

UO ZSiK RSS – Odluka o izbornoj proceduri, zaduzenja verifikatora

Napomena:         S obzirom na aktuelnu situaciju sa epidemijom virusa i postojanje opravdane mogućnosti da se izborne aktivnosti u pojedinim delovima ne sprovedu u oročenim terminima, predsednik Skupštine ZSiK RSS će, posle uvida u postupanje predsednika Skupštine RSS, imajući u vidu da se izbori na svim nivoima vertikalno usklađuju, utvrditi korigovane termine za ZSiK RSS i teritorijalne zajednice, o čemu će sve zainteresovane činioce blagovremeno obavestiti.