Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Topličkog sazvana je za petak, 11. mart 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.