Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Sremskog (sa sedištem u Novoj Pazovi) sazvana je za utorak, 23. februar 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.