Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Srednjebanatskog (sa sedištem u Zrenjaninu) sazvana je za utorak, 16. februar 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.