Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Severnobanatskog (sa sedištem u Kikindi) sazvana je za sredu, 24. februar 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.