Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Pomoravskog (sa sedištem u Jagodini) sazvana je za petak, 26. februar 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.