Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Pirotskog sazvana je za utorak, 1. mart 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.