Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Moravičkog (sa sedištem u Čačku) sazvana je za četvrtak, 25. februar 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.