Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Mačvanskog sazvana je za četvrtak, 3. mart 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.