Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Borskog (sa sedištem u Boru) sazvana je za subotu, 27. februar 2016. godine.

Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.