Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Aranđelovac sazvana je za petak, 26. februar 2016. godine.

 Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.