Shodno odluci Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije, a u smislu obaveza koje proističu iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, kao i pripremi elektronske evidencije članstva u Zajednici sudija i kontrolora RSS, svi aktivni članovi koji imaju izdatu licencu za obavljanje dužnosti sudije i kontrolora za tekuću takmičarsku sezonu, obavezni su da lično popune REGISTRACIONI LIST i isti svojeručno potpišu, te ga predaju prilikom dolaska na redovni zimski seminar.

Zapisničari / merioci vremena popunjene obrasce treba da dostave preko pripadajućih okružnih zajednica sudija i kontrolora, sekretarima regionalnih zajednica (Zdravko Adamović, Darko Stefanović, Nikola Vasilijić, Srđan Milosavljević).

Članovima ZSIK RSS koji ne dostave popunjen obrazac REGISTRACIONOG LISTA neće biti overena godišnja članarina za 2015. godinu, sve do dostave istog, te samim tim neće imati objavljenu licencu za obavljanje dužnosti.

U slučaju eventualne potrebe za dodatnim objašnjenjima, sudije i kontrolori Super lige se mogu obratiti sekretaru ZSiK RSS Miroslavu Jankoviću, dok se sudije i kontrolori Prve, Druge i Treće lige, kao i lige mlađih kategorija, koji pripadaju grupi Sever mogu obratiti Zdravku Adamoviću, iz grupe Centar Darku Stefanoviću, i iz grupa Istok i Zapad Nikoli Vasilijiću.

REGISTRACIONI LIST (obrazac) se popunjava tako što se prva i druga strana u koje treba upisati podatke odštampaju na istom listu papira (napred i na poleđini). Treća strana u obrascu je informativnog karaktera i ne treba je štampati.