15/08/2018

Dragana Jakovljević i Danijela Sando nove međunarodne sudije

Dragana Jakovljević i Danijela Sando, nekadašnje uspešne superligaške igračice, nastavile su rukometnu karijeru kao rukometne sudije i nedavno postigle veliki uspeh postavši međunarodne sudije (kontinentalna EHF kategorija).

SRB_New_EHF_Cont_Refs

Na petodnevnom kursu u Wittlichu, Nemačka, od 2. do 6. avgusta 2018. godine, na kojem je igran i turnir (tradicionalno organizovan, ove godine po dvadeseti put) gde se polagala EHF kategorija, učestvovalo je šest ženskih ekipa, od kojih sve odreda su stalni učesnici evro kupova, među njima i tri šampiona i dva osvajača kupa, Dragana Jakovljević i Danijela Sando su uspešno položile sve testove sa stopostotnim učinkom i pokazale zavidan nivo suđenja, te svojim učinkom omogućile da naša rukometna federacija, posle odlaska u sudijsku “penziju“ Branke Marić i Zorice Mašić, dobije novi ženski sudijski par na međunarodnoj sceni.

I ovog puta se pokazalo kao celishodno i ispravno naše opredeljenje kod selekcije mladih sudija, da se pored uspešnosti u suđenju, velika pažnja posveti i sveukupnoj prisutnosti u rukometnom sportu, a posebno ličnom obrazovanju i usavršavanju, odnosno socijalizaciji sudija, pri tome imajući u vidu da su i Dragana Jakovljević i Danijela Sando, pored toga što su nekadašnje superligaške igračice, a sada i nove međunarodne EHF sudije, visoko obrazovane kroz redovno školovanje i studiranje. Dragana Jakovljević je diplomirani ekonomista – master, zaposlena kao profesor u Srednjoj ekonomskoj školi u Čačku, od jeseni i na doktorskim studijama ekonomije, dok je Danijela Sando diplomirani inženjer elektrotehnike – master, zaposlena kao vodeći mlađi inženjer u Elektroprivredi Srbije.

Pored naših sudija, od pet sudijskih parova pozvanih na kurs, još dva para su uspešno položila ispit i dobila zvanje međunarodnih EHF sudija i to David Hannes i Christian Hannes (Nemačka), kao i Lukas Beulakker i Kristof Gilis (Belgija), dok sudije iz Belorusije i Rusije nisu bile u toj prilici. Ispit je polagan pred komisijom EHF-a u kojoj su bili Helmut Wille (Austrija) i Tomo Vodopivec (Slovenija), kao lektori za sudije, te Marta Bon (Slovenija), lektor (treneri).