15/05/2018

Baraž za kontrolore Prvih liga

Shodno odredbama Odluke o načinu sačinjavanja rang lista sudija i kontrolora Prvih liga, Upravni odbor ZSiK RSS je na sednici od 14.05.2018. godine, doneo odluku o sprovođenju baraža za kontrolore Prvih liga, radi napredovanja na B listu Super lige u narednoj sezoni. U baražu učestvuju najbolje plasirani kontrolori sa svake od četiri grupe Prvih liga (Sever, Centar, Zapad, Istok)

U vezi toga, određen je način i vreme održavanja aktivnosti Odluka o barazu kontrolora Prvih liga