19/02/2019

Odluke i zaključci sa sednice Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS

Odbor za hitna pitanja ZSiK RSS je na elektronskoj sednici od 19.02.2019. godine, shodno zaključku Upravnog odbora ZSiK RSS od 8.02.2019. godine, utvrdio sledeće:

1. Termine i mesta održavanja naknadnih i popravnih zimskih seminara sudija i kontrolora svih liga, prema sledećem rasporedu, te imenovao ispitne komisije, kako sledi:

  • Popravni seminar za sudije i kontrolore Super lige (A i B lista), kao i naknadni i popravni seminar za grupu Sever, biće održan u Vrbasu, CFK “Drago Jovović“, u SUBOTU, 2.03.2019. godine (trčanje u 10,00, predavanja od 10,30)
  • Naknadni i popravni seminar za grupu Istok, biće održan u Nišu, SC “Čair“, u SUBOTU, 9.03.2019. godine (trčanje u 11,00, predavanja od 12,oo)
  • Naknadni i popravni seminar za grupu Centar, biće održan u Beogradu, u SUBOTU, 16.03.2019. godine (trčanje u 7.45 SC “Voždovac“ (Banjica), predavanja od 9,00 hotel “M Best Vestern“)
  • Naknadni i popravni seminar za grupu Zapad, biće održan u Jagodini, Hala “Jassa“, u NEDELjU, 17.03.2019. godine (trčanje u 10,00, predavanja od 10,30)
  • Sudije i kontrolori Super lige (A i B lista) kojima je određeno prisustvo i učešće na popravnom seminaru, shodno odluci Upravnog odbora ZSiK RSS od 8.02.2019, a koji su o tome ranije obavešteni elektronskim putem, svoje obaveze ispuniće isključivo na seminaru u Vrbasu (2.03.2019)
  • Naknadni seminari za sve grupe (regioni) – sudije i kontrolori drugog, trećeg i četvrtog stepena takmičenja, odnosno liga mlađih kategorija, koji ne budu prisustvovali redovnom seminaru polažu prema opredeljenju i udaljenosti koja im najviše odgovara (koja im je najbliža ili kada mogu da prisustvuju, na jednom od naknadnih i popravnih seminara)
  • Ispitne komisije i predavači za naknadne i popravne seminare su:

– za seminar u Vrbasu (Višekruna, Rakić, Tijanić, Janković i Marić)

– za seminar u Nišu (Rakić, Zdravković)

– za seminar u Beogradu (Janković, Tijanić)

– za seminar u Jagodini (Lazić, V.Živković)

2. Utvrdio predlog za imenovanje Ivana B. Mandića, elitnog nacionalnog sudije iz Novog Sada, na upražnjeno mesto pomoćnika direktora za sudijska pitanja Prve rukometne lige “Sever“

3. Doneo odluku kojom se naknadno podneta molba za opravdavanje izostanka sa redovnog seminara koju je dostavio sudija Vladan Andonovski, iz Pančeva, smatra bespredmetnom i zadocnelom, s obzirom da je Upravni odbor ZSiK RSS već doneo odluku u predmetnoj stavri

4. Doneo odluku kojom se odobrava učešće na redovnom seminaru grupe Centar u Beogradu, kontroloru Mihajlu Markoviću, iz Kusića

5. Doneo odluku kojom se odobrava učešće na redovnom seminaru grupe Centar u Beogradu, sudijama Vesni Žilevski i Jeleni Koloski, obe iz Jabuke

6. Doneo odluku kojom se odobrava učešće na popravnom seminaru u Vrbasu, na dan 2.03.2019. godine sudijama Ivanu Mošorinskom i Aleksandru Pandžiću, umesto na jednom od regionalnih seminara, kako im je prvobitno bilo određeno

7. Zadužio sekretara ZSiK RSS da se pisanim putem obrati Takmičarskoj komisiji RSS u vezi preispitivanja ranijih odluka o licenciranju službenih lica i obavljanju dužnosti u slučajevima neispunjenja uslova

8. Doneo odluku o promeni u sastavu ispitne komisije za redovni zimski seminar grupe Sever, u Vrbasu na dan 23/02/2019, i to tako što će predsednik ispitne komisije biti Zdravko Adamović, elitni nacionalni kontrolor, a članovi Branka Marić, elitni nacionalni kontrolor, te novi član Vladimir Jovandić, međunarodni EHF sudija; Zaduženja na seminaru ostaju ista, s tim što je Vladimir Jovandić, pored Zdravka Adamovića, zadužen za proveru fizičke pripremljenosti